سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی مثل یه سفر هست

 

زندگی مثل یه سفر هست، در ایستگاهی که خوشحال نیستی زیاد وقت صرف نکن

من آموخته ام که مردم فراموش خواهند کرد شما چه گفتید، فراموش خواهند کرد شما چه کردید، اما هرگز فراموش نمی کنند که چه حسی به آنها منتقل کردید.

 

انتقال دهند? مهر و محبت باشید تا جاودان بمانید